quèvoldirANDRONA

Què és una androna?

“Carreró o pas públic d’amplada molt reduïda entre les parets de dues cases contigües. La referència més antiga d’aquest terme és atribuïda a Vitruvi i es refereix a aquell passadís estret que en les cases gregues comunicava l’àmbit públic amb el privat. A les ciutats medievals corresponia a la mesura mínima que, segons el dret urbanístic, havia d’existir entre casa i casa. Eren espais angostos i poc transitats que han perviscut fins als nostres dies”

Una androna és un carreró estret. A les ciutats antigues era la mesura mínima que segons el dret urbanístic havia d’existir entre casa i casa. Les andrones eren espais angostos i poc transitats que han perviscut fins als nostres dies. Una androna és avui un espai secundari i furtiu.

ANDRONAcultura us vol acostar a aquells racons menys visitats i a altres que, tot i  sent coneguts, ofereixen encara reptes i continguts per explorar. En els nostres recorreguts no només tractem Barcelona des d’una perspectiva artística o historicista sinó que volen apropar-vos a aquells espais plens d’històries i vivències que ens parlen no d’un patrimoni institucionalitzat i inhert sinó d’una Barcelona forjada pels seus habitants.

Per nosaltres una androna es converteix en un espai mental de reflexió on fomentar una manera diferent d’apropar-nos al patrimoni, amb un esperit crític i mitjançant la comprensió històrica volem abarcar l’actualitat i tot allò que afecta la ciutat i els seus habitants.